கனவுகளின் காதலன்

நீ பார்க்கும் பார்வையும்,
சிரிக்கும் சிரிப்பும்,
நீ என்னை காதலிக்கிறாய்
என்பது புரிகிறது !!
வேண்டாம் பெண்ணே..
மீசை கூட முளைக்காத
வயதில்,
என்னால் தாடி
வளர்க்க முடியாது


                   - வெங்கடேசன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil