உண்மை

பொய் சொல்லியதுண்டா?
உண்டு...

எப்போ?
தேவைப்படும் போது

ஒரு பொய் சொல்லேன்?
நீயொன்றும் அழகில்லை....

ச்சீசீ போடா

உன் வெட்கமும் அழகில்லை...


                   - கா சரவணன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil