மயக்கம்

விட்டத்தில் சுழலும்
மின் விசிறியூனூடே
தொடர்ந்து சுழல்கிறது...

கம்யூனிசக் கொள்கைகள்
மார்க்சிஸ்ட் தத்துவங்கள்
பாரதியின் பாடல்கள்... என‌
பல பலவாக‌
ஓடோடி மைய்யம் கொள்கிறது...

புகைந்து கொண்டே
கரையும் உயிர்க்கொல்லி
நில்லாமல் ஓடும்
எண்ணங்கள்....
சுழன்று கொண்டே
கரையும் நேரங்கள்...

நேற்றென்ன செய்தாய்?
இன்றென்ன செய்தாய்?
நாளை?
கேள்விக் கணைகளோடு
கரைந்து கொண்டே
செல்கிறது.....

விட்டத்தை முறைத்தப் படி
வட்டத்தில் பாதி விட்டமாகி
விட்டத்தில் பாதி காலாகி
காலத்தில் பாதி வீணாகி
காலாவதியானது நேரம்.....


                   - கா.சரவணன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம்
செல்வக்குமார்
கடைசி வரிகள் அருமை.

விட்டத்தை முறைத்தப் படி
வட்டத்தில் பாதி விட்டமாகி
விட்டத்தில் பாதி காலாகி
காலத்தில் பாதி வீணாகி
காலாவதியானது நேரம்.....

நன்றி
உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil