படித்ததில் பிடித்தது

சேலத்தை சேர்ந்த கவிஞர் கார்த்திகேயனின் ஒரு கவிதை

மிகவும் மென்மையாக
ஒரு ரோஜாவை
முத்தமிட நினைக்கிறேன்
ஆனால்
மன்டைக்குள் உலாவும்
சில வெரிநாய்களின் குரைப்பு
இடை விடாமல்...Read More

       - கார்த்திகேயன்

வறுமை

காக்கையை ஓட்ட
சோளக்கொல்லை பொம்மை
கோட்-சூட்டோடு
பொம்மையை செய்தவன்
கோமணத்தோடு

       - சரவணன்

< Prev  1  2  3  4  5  6  Next >