களையெடுத்தல்

கால் சட்டை
இடுப்புல நிக்கல...

நீயெல்லாம்
காசு பார்க்கனும்னு

களையெடுக்க வந்துட்ட

போடா
பள்ளிக் கூடத்துக்கு!


                   - கா சரவணன்

Prev  Next  


Go Back உங்களுடைய பக்கம் உங்களுடைய பக்கம்


Phonetic Tamil Typewriter Tamil 99 Bamini Vaanavil