படித்ததில் பிடித்தது

பெண்ணின் காதல்...

காலையில் காதலித்தாய்
மாலையில்
எறிந்துவிட்டாய்

இவ்வளவுதானா? உன் காதல்.

இப்படிக்கு
பூக்கள்.

       - வெங்கடேசன்

படித்ததில் பிடித்தது

முதல் காதல் கடிதம்.....
புதிதாய் படிக்கிறேன்..
நூறாவது முறையாய்....

       - வெங்கடேசன்

என் காதலிக்கு

முருகன் கோவிலுக்கு போகாதே பெண்ணே ! மூன்றாவது மனைவியாக்கிவிடுவான் உன்னைக் கண்டால்.....

       - வெங்கடேசன்

கனவுகளின் காதலன்

கட்டாய கல்யாணம் தவறாம்,
உன் அழகு
என்னை கட்டாயமாக
காதலிக்க சொல்வது
மட்டும் நியாயமோ..?

       - வெங்கடேசன்

கனவுகளின் காதலன்

நீ பார்க்கும் பார்வையும்,
சிரிக்கும் சிரிப்பும்,
நீ என்னை காதலிக்கிறாய்
என்பது புரிகிறது !!
வேண்டாம் பெண்ணே..
மீசை கூட முளைக்காத
வயதில்,
என்னால் தாடி
வளர்க்க முடியாது

       - வெங்கடேசன்

கனவுகளின் காதலன்

உருகி உருகி காதலித்தேன் ...!
உதடு வலிக்காமல் சொல்லிவிட்டாள் --
வேண்டாம் என்று ...
உள்ளம் வலிக்குதடி உண்மையான
காதலோடு உன் விழிகளை
பார்க்கையில்....

       - வெங்கடேசன்

அதிசயம்

ஈரிதழ் பூவடீ
நீ
என் நாவிதழ்
சுவைக்கும் போதெல்லாம்
தேன் வார்க்குதடீ

       - சரவணன்

பயணம்

குருட்டு குதிரையில்
இருட்டு இரவினில்
பழக்கமில்லா பாதையினில்
பயணமிக்கிறேன்

குருட்டு குதிரையும்
என் வழியில்
வரவில்லை

நானும் அதன்
வழியில்
செல்லவில்லை

பயணம்...Read More

       - சரவணன்

புரியாத‌ ம‌ர‌ண‌மும் பாச‌மும்

ம‌ர‌ண‌ப் ப‌டுக்கையிலிருந்த‌
தாத்தாவிற்கு

நிறைவேறாத‌ ஆசையிருப்பதாக‌

வாழ்ந்த‌ ம‌ண்ணையும்
அணிந்த‌ பொன்னையும்
இழைத்து ஊட்டினார்க‌ள்

அப்பொழுதும்...Read More

       - கா சரவணன்

என் நண்பனின் நட்பு

அர்த்தமற்ற வாழ்வை
அர்த்தமுல்லதாக மாற்றுவது
அன்பு
அர்த்தமுல்ல வாழ்வை
அர்ப்புதமாக மாற்றுவது
நட்பு

உயிரோடு இருக்க
ஒரு பிரவி போதும்
உன் நட்போடு வாழ
பல ஜென்மம் வேண்டும்

       - செந்தில்

< Prev  1  2  3  4  5  6  Next